Projekt listy osób uprawnionych do wynajmu/zamiany lokalu komunalnego do realizacji w 2023 roku