Środowiskowy Dom Samopomocy

Adres:

37-200 Przeworsk

ul. Niepodległości 9

tel. 16 648 40 70

e-mail: sds@przeworsk.um.gov.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Przeworsku obejmuje swoją działalnością osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną powyżej 18 roku życia. Dzięki tej placówce ludzie chorzy psychicznie bez szans na normalną egzystencje znaleźli swój azyl. Głównym zadaniem Domu jest rehabilitacja zawodowa i społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku oraz poczucia więzi z ludźmi i środowiskiem lokalnym w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji.

Celem działalności jest wspieranie poczucia własnej wartości, pewności siebie, odwagi, umiejętność nawiązywania i utrzymania kontaktu, samodzielności w myśleniu, działaniu, rozwój sprawności motorycznej i psychomotorycznej, poprawa funkcjonowania w codziennym życiu, rozumienie siebie i otoczenia. Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Dom zapewnia nieodpłatnie:

· rehabilitację społeczną i zawodową w ramach terapii zajęciowej,

· rehabilitację ruchową,

· niezbędną opiekę medyczną,

· integrację ze środowiskiem,

· dostęp do kultury i rekreacji

· poradnictwo dla rodzin uczestników

· pomoc środowiskowa w zakresie pracy socjalnej,

· terapię psychologiczną,

· co najmniej jeden posiłek dziennie przygotowany w ramach terapii kulinarnej.

Pracownie terapii zajęciowej działające w ŚDS:

· kulinarna

Poprzez pracę w kuchni uczestnicy uczą się przygotowywania różnorodnych potraw, nakrywania do stołu, obsługi sprzętu AGD. Każdy stara się dbać o porządek i czystość w kuchni czy jadalni.

· plastyczno-ceramiczna

Uczestnicy zapoznają się z wieloma technikami tworzenia, przy użyciu różnorodnych materiałów. Powstają tu obrazy malowane na szkle, płótnie, kartonie oraz w technice batiku. Podopieczni tworzą także prace z gipsu, masy solnej i oczywiście z gliny, wypalane później w piecu ceramicznym następnie szkliwione, ręcznie zdobione.

· komputerowa

Podopieczni zapoznają się z komputerem, jego budową, podstawowymi funkcjami i programami. Uczą się korzystania z Internetu oraz wykorzystywania informacji tam zawartych.

· życia codziennego

W tej pracowni uczestnicy uczą się pokonywać trudności życia codziennego związanego z funkcjonowaniem w społeczeństwie, załatwianiem spraw w różnych urzędach i instytucjach użyteczności publicznej.

· muzykoterapii

Pracownia muzykoterapii wykorzystuje wpływ muzyki na rozwój człowieka. Umożliwia ekspresję uczuć i przeżyć, jak również stanowi środek zapobiegawczy przeciwko wszelkim negatywnym stanom wywołanym przez otoczenie. Poprzez kontakt z muzyką uczestnicy rozwijają wewnętrzną wrażliwość dając jej wyraz poprzez ekspresję ruchową, plastyczną oraz możliwości tworzenia.

Dom może się poszczycić swoją działalnością kulturalną, organizowaniem imprez („Noc Kupały”, „Wieczór Wigilijny”), wycieczek krajoznawczych i turystyki kwalifikowanej, udziałem w spartakiadach sportowych, zlotach harcerskich, przeglądach artystycznych, współpracą ze Szkolną Grupą Integracyjną „Promyczek”, wystawą prac uczestników w Galerii „Magnez”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.