Droga łącząca Pszenną z Misiągiewicza po remoncie

28 marca 2024 r. w pierwszych dniach wiosny nastąpił końcowy odbiór wyremontowanego odcinka drogowego łączącego ulice Misiągiewicza i Pszenną na wysokości kompleksu sportowego „Orlik” oraz osiedla mieszkaniowego. Od kilku ostatnich lat radna Elżbieta Cholewa oraz Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska obserwując pogarszający się stan techniczny tej drogi szukali źródeł sfinansowania zadania. Okazja pojawiła się w styczniu 2023 roku, kiedy Wojewoda Podkarpacki ogłosił pierwszy nabór wniosków na zadania obejmujące swoim zakresem prace drogowo-remontowe. Pozytywnie rozpatrzony wniosek wraz z dokumentacją techniczno-kosztorysową został sfinalizowany 29 sierpnia 2023 r. podpisaniem z wojewodą umowy dotacyjnej.

Po wyłonieniu wykonawcy prac w ramach postępowania przetargowego 26 października 2023 r. zawarta została umowa z Firmą Usługowo-Handlowo-Produkcyjną Leszek Kochanowicz z siedzibą w Zielonkach.

Zakres zrealizowanych prac dotyczył wzmocnienia nawierzchni i wykonania nowej warstwy ścieralnej asfaltowej na całej szerokości istniejącej jezdni wraz z zatokami postojowymi, wymianę krawężników i obrzeży betonowych oraz wymianę nawierzchni chodników z kostki betonowej. Całość prac na tym niewielkim (ale jakże ważnym) odcinku drogowym opiewa na kwotę 429 156,23 zł.

Zaznaczyć należy, że firma wykonawcza ukończyła swoje zadania na dwa miesiące przed umownym terminem realizacji, a sam proces przebiegał sprawnie i bez większych utrudnień zarówno dla mieszkańców osiedla Misiągiewicza, jak i użytkowników dróg prowadzących do obiektów oświatowych, leczniczych, bankowych i usługowych.