Łącznik Misiągiewicza i Pszennej w przebudowie

Pomimo delikatnego i chwilowego powrotu zimy, pogoda sprzyja pracom drogowym. Podpisana późną jesienią umowa na przebudowę łącznika ulicy Misiągiewicza i Pszennej przy boisku „Orlik” jest realizowana. Prace prowadzone przez Firmę Usługowo- Handlowo-Produkcyjną Pana Leszka Kochanowicza z Zielonek prowadzone są szybko i sprawnie.

Po dokonanych rozbiórkach chodników w ciągu kilku dni odbudowano je na nowo. Od strony „Orlika” rozpoczęto przebudowę zatok postojowych. Wyrównana nawierzchnia podbudowy jezdni pozwoliła na jej asfaltowanie. Koszt przebudowy całego odcinka drogowego o długości 160 mb to kwota 429 156,23 zł.