Przebudowa muru cmentarnego trwa

Realizacja przebudowy muru ogrodzenia „starego cmentarza” w Przeworsku nabiera tempa. Sprzyjająca pogoda umożliwiła nam przeprowadzenie rozbiórki części ogrodzenia od strony budynku KRUS. Wykonana została ława betonowa pod nowy mur oraz słupy murowane z cegły.
W ostatnich dniach firma realizująca zadanie za zgodą zarządcy drogi dokonała tymczasowego zamknięcia chodnika na części frontowej ogrodzenia od strony ulicy Tysiąclecia i przystąpiła do prac rozbiórkowych starego ogrodzenia. Cmentarz jest objęty ochroną konserwatorską.
W czwartek 25.01.2024 r. przedstawiciel Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dokonał wizyty lustracyjnej realizacji prac po czym zaświadczył zgodność realizacji robót z zatwierdzonym projektem i dokonanymi uzgodnieniami. Prace budowlane w miarę możliwości pogodowych potrwają do końca kwietnia br.