Laptopy i tablety dla Seniorów

Do Dziennego Domu Seniora „Senior+” w Przeworsku trafi 2 nowe laptopy i 5 tabletów. To efekt uzyskanego dofinansowania w konkursie na realizację zadań publicznych mających na celu doposażenie stanowisk służących podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów. Wysokość przyznanych środków to 19 800,00 zł.

Dzięki „Cyfrowym Klubom Seniora” osoby starsze dowiedzą się, jak bezpiecznie cieszyć się dobrodziejstwem internetu. Zakupiony sprzęt pozwoli na podniesienie ich kompetencji w zakresie podstaw obsługi komputera. W ramach czasu spędzanego w Dziennym Domu Senior + w Przeworsku w obecności opiekunów seniorzy będą szkoleni z obsługi laptopa i tabletu, Internetu, elektromobilności, dostępu m.in. do profilu zaufanego, indywidualnego konta pacjenta, e-recepty, wyszukiwania informacji, porad, obrazów, usług bankowych, korespondencji elektronicznej oraz robienia zakupów online.