Nowy Radny Miasta Przeworska

W minioną niedzielę, w okręgu nr 6, zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Miasta Przeworska. W wyborcze szranki stanęło dwóch kandydatów: Tomasz Misiąg i Łukasz Mróz. Do głosowania uprawnionych było 861 osób. Komisja obwodowa wydała 214 kart. Spośród 209 głosów ważnych, na Tomasza Misiąga zagłosowało 140 wyborców, natomiast na Łukasza Mroza 69, tym samym Tomasz Misiąg został wybrany Radnym Miasta Przeworska. Na najbliższej sesji odbędzie się zaprzysiężenie nowo wybranego radnego.