82. Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

W 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej na odrestaurowanej mogile Żołnierza z 1939 roku, grobach Nieznanych Żołnierzy, mogiłach Żołnierzy Kampanii Wrześniowej Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska, z-ca burmistrza Wojciech Superson, Sekretarz Miasta Przeworska Agnieszka Zakrzewska złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Pamięć o obrońcach naszego kraju wspólną modlitwą i wspomnieniami uczcili również przedstawiciel przeworskich kombatantów pan Tadeusz Gołdasz oraz niezastąpieni Harcerze z Kresów na czele z hm. Agnieszką Bernacką oraz pracownicy Urzędu Miasta Przeworska.