Zarządzanie kryzysowe

Zimowe utrzymanie ulic i chodników miejskich na terenie Przeworska:
Urząd Miasta Przeworska
tel.: 16 648 78 44 w. 117
inwestycje@przeworsk.um.gov.pl
PGK Sp. z o.o.
tel.: 16 648 79 33, 502 921 524, 601 553 605

Zimowe utrzymanie dróg i chodników na szczeblu powiatu przeworskiego:
Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku
tel.: 16 648 97 24, 603 056 613, 603 060 630
Baza w Niżatycach: tel.: 16 642 3128


16 648 82 92 – Straż Miejska (w godz. 7:00 – 22:00)

661 118 433 – Straż Miejska (całodobowy)

785 003 374 – Pracownik ds. Zarządzania Kryzysowego


112 – NUMER ALARMOWY
999 – POGOTOWIE
998 – STRAŻ POŻARNA
997 – POLICJA
994 – POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE
993 – POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
991 – POGOTOWIE ENERGETYCZNE
981 – POMOC DROGOWA