Uchwała Rady Miasta Przeworska, mapa strefy, regulamin oraz cennik

UCHWAŁA NR XXXVII/489/2021 RADY MIASTA PRZEWORSKA z dnia 26 listopada 2021 r.
W sprawie ustalenia na drogach publicznych miasta Przeworska Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat.

pobierz .pdf