Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski na rok 2023

Budżet obywatelski to proces, w którym mieszkańcy nie tylko decydują o przeznaczeniu części budżetu miasta, ale także dzięki któremu mogą przede wszystkim bezpośrednio oddziaływać na miasto priorytetyzując i realizując potrzeby swoich lokalnych społeczności. Mieszkańcy najlepiej znają swoje potrzeby, a budżet obywatelski jest narzędziem służącym ich zaspokajaniu. Narzędziem, które wspiera budowanie lokalnego kapitału społecznego i poszukiwanie innowacji społecznych.

Kwota ujęta w projekcie budżetu na 2023 rok, a którą chcemy przeznaczyć na realizację pomysłów zgłaszanych w trakcie tych konsultacji, wynosi 220 000 zł.

Projekty zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych, remontowych bądź innych zadań należących do kompetencji Miasta, z takich dziedzin jak:

1) budowa, modernizacja lub remont ulic, chodników, parkingów, oświetlenia,

2) budowa, modernizacja lub remont obiektów służących uprawianiu sportu, czy rekreacji np. boisk, placów zabaw, a także wyznaczanie tras turystycznych lub do nordic walking,

3) urządzanie i modernizacja terenów zielonych, ustawianie ławek, przyrządów do ćwiczeń czy zabawy.

Zapraszam do zapoznania się z zasadami i trybem realizacji drugiej edycji „Budżetu obywatelskiego miasta Przeworska na rok 2023” oraz sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Określa to przygotowany przeze mnie dokument pn. „Zasady i tryb realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski miasta Przeworska na rok 2023”. Będę wspierał aktywność mieszkańców naszego miasta kampanią informacyjno-promocyjną polegającą na popularyzacji idei i zasad budżetu obywatelskiego oraz akcentowaniu roli partycypacji społecznej. Chcę, aby przeworszczanie mieli wpływ na wizerunek swojego miasta i proponowali zmiany, których realizacji oczekują od samorządu lokalnego. Wierzę, że mieszkańcy Przeworska chętniej będą ze sobą współpracowali i szeroko włączą się w proces tworzenia budżetu, przez co uzyskamy cenne od Państwa informacje o oczekiwaniach i potrzebach – Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel.

Kampania informacyjno-promocyjna18.07.202217.10.2022
Zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego18.07.202219.08.2022
Weryfikacja zgłoszonych propozycji zadań i ich publikacja22.08.202209.09.2022
Głosowanie23.09.202207.10.2022
Oficjalne ogłoszenie wyników17.10.2022

7 października 2022 roku zakończone zostało głosowanie budżetu obywatelskiego miasta Przeworska na rok 2023.

W ramach projektów lokalnych powstanie ogród kieszonkowy pn. „Zielony Przystanek” przy ul. Szpitalnej.

Projekt ogólnomiejski wybrany do realizacji to wybieg dla psów, który wybudowany zostanie przy ośrodku sportowym na ul. Budowlanych.