Budżet obywatelski

Budżet obywatelski to proces, w którym mieszkańcy nie tylko decydują o przeznaczeniu części budżetu miasta, ale także dzięki któremu mogą przede wszystkim bezpośrednio oddziaływać na miasto priorytetyzując i realizując potrzeby swoich lokalnych społeczności. Mieszkańcy najlepiej znają swoje potrzeby, a budżet obywatelski jest narzędziem służącym ich zaspokajaniu. Narzędziem, które wspiera budowanie lokalnego kapitału społecznego i poszukiwanie innowacji społecznych.

Kwota ujęta w projekcie budżetu na 2022 rok, a którą chcemy przeznaczyć na realizację pomysłów zgłaszanych w trakcie tych konsultacji, wynosi 200 000 zł.

Projekty zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych, remontowych bądź innych zadań należących do kompetencji Miasta, z takich dziedzin jak:

1) budowa, modernizacja lub remont ulic, chodników, parkingów, oświetlenia,

2) budowa, modernizacja lub remont obiektów służących uprawianiu sportu, czy rekreacji np. boisk, placów zabaw, a także wyznaczanie tras turystycznych lub do nordic walking,

3) urządzanie i modernizacja terenów zielonych, ustawianie ławek, przyrządów do ćwiczeń czy zabawy.

Zapraszam do zapoznania się z zasadami i trybem realizacji drugiej edycji „Budżetu obywatelskiego miasta Przeworska na rok 2022” oraz sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Określa to przygotowany przeze mnie dokument pn. „Zasady i tryb realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski miasta Przeworska na rok 2022”. Będę wspierał aktywność mieszkańców naszego miasta kampanią informacyjno-promocyjną polegającą na popularyzacji idei i zasad budżetu obywatelskiego oraz akcentowaniu roli partycypacji społecznej. Chcę, aby przeworszczanie mieli wpływ na wizerunek swojego miasta i proponowali zmiany, których realizacji oczekują od samorządu lokalnego. Wierzę, że mieszkańcy Przeworska chętniej będą ze sobą współpracowali i szeroko włączą się w proces tworzenia budżetu, przez co uzyskamy cenne od Państwa informacje o oczekiwaniach i potrzebach – Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel.

Kampania informacyjno-promocyjna01.07.202131.08.2021
Zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego12.07.202131.08.2021
Weryfikacja zgłoszonych propozycji zadań i ich publikacja01.09.202110.09.2021
Głosowanie15.09.202124.09.2021
Oficjalne ogłoszenie wyników01.10.2021

24 września 2021 r. zakończyło się głosowanie nad projektami złożonymi w ramach „Budżetu obywatelskiego miasta Przeworska na rok 2022”. W kategorii projekty lokalne największą liczbę głosów uzyskały, tym samym zostały wybrane do realizacji, projekty:
1. Ogród kieszonkowy przy placu Mickiewicza w Przeworsku – 749 głosów,
2. Budowa placu zabaw przy ul. Solarza w Przeworsku – 688 głosów.

W kategorii projekty ogólnomiejskie na projekt pn. Budowa terenu rekreacyjnego „Kubuś” przy ul. Pszennej obejmującego plac zabaw i siłownię zewnętrzną, zagłosowało 477 mieszkańców.


Szczegółowe wyniki głosowania poniżej: