piątek, 18 czerwca 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


REFERAT URZĘDU STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
REFERAT URZĘDU STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH.

kierownik referatu mgr Bogusław Duliban

 • rejestracja aktów Stanu Cywilnego w zakresie urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • dołączanie do aktów stanu cywilnego wzmianek dodatkowych oraz wynikająca na tej podstawie aktualizacja rejestru PESEL,
 • wpisywanie wyroków rozwodowych, separacji, postanowień sądowych /uznanie ojcostwa,ustalenie ojcostwa,przysposobienie/,
 • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
 • przyjmowanie zapewnień przedślubnych od nupturientów,
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa zgodnie z art. 4 ' k.r.o,
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
 • transkrypcja, sprostowanie, uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
 • załatwianie korespondencji konsularnej,

II piętro, pokój 221
tel. 16 648-78-44 w. 119, 16 648-88-53
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


z-ca kierownika referatu mgr Jolanta Mazurkiewicz

 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności
 • czynności związane z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem dowodów osobistych
 • prowadzenie i aktualizacja Stałego Rejestru Wyborców
 • prowadzenie spraw Społecznej Komisji Mieszkaniowej
 • wynajem komunalnych lokali mieszkalnych
 • nadzór nad gospodarowaniem zasobami komunalnymi, mieszkaniowymi i użytkowymi
 • sprawy zameldowania i wymeldowania w drodze decyzji administracyjnej

I piętro, pokój 110
16 648-78-44 w. 109
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


z-ca kierownika USC mgr Małgorzata Majkowska

 • zarządzanie księgami i rocznikami stanu cywilnego oraz rejestrem uznań,
 • sporządzanie aktów stanu cywilnego w BUSC  w zakresie urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • dołączanie do aktów stanu cywilnego wzmianek dodatkowych oraz wynikająca na tej podstawie aktualizacja rejestru PESEL,
 • wydawanie decyzji o zmianie  imienia i nazwiska,
 • przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa dziecka,
 • przyjmowanie zapewnień przedślubnych od nupturientów,
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa zgodnie z art. 4 ' k.r.o,
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
 • transkrypcja, sprostowanie, uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
 • nadzór nad archiwizacją ksiąg oraz obsługą kancelaryjną urzędu stanu cywilnego,

II piętro, pokój 204
tel. 16 648-78-44 w. 121, 16 648-88-53
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


inspektor mgr Elżbieta Balawender

 • sporządzanie protokołów oraz projektów aktu stanu cywilnego,
 • wydawanie odpisów /skróconych, zupełnych, wielojęzycznych/ z aktu stanu cywilnego oraz zaświadczeń, dołączanie przypisków do aktu stanu cywilnego,
 • realizacja zleceń migracji aktu oraz usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL,
 • zarządzanie aktami zbiorowymi oraz zasobami archiwalnymi urzędu,
 • rejestracja i załatwianie korespondencji wpływającej i wypływającej z usc,
 • przyjmowanie wniosków, prowadzenie dokumentacji i pomoc przy organizacji jubileuszów 50-lecia pożycia małżeńskiego , 100-lecia urodzin

II piętro, pokój 204
tel. 16 648-78-44 w. 121
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


inspektor mgr Agnieszka Walaszek

podinspektor mgr Michalina Bilska

 • sporządzanie protokołów oraz projektów aktu stanu cywilnego,
 • wydawanie odpisów /skróconych, zupełnych, wielojęzycznych/ z aktu stanu cywilnego oraz zaświadczeń, dołączanie przypisków do aktu stanu cywilnego,
 • realizacja zleceń migracji aktu oraz usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL,
 • zarządzanie aktami zbiorowymi oraz zasobami archiwalnymi urzędu,
 • rejestracja i załatwianie korespondencji wpływającej i wypływającej z usc,
 • przyjmowanie wniosków, prowadzenie dokumentacji i pomoc przy organizacji jubileuszów 50-lecia pożycia małżeńskiego, 100-lecia urodzin

II piętro, pokój 203
tel. 16 648-78-44 w. 128
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


inspektor mgr inż. Paweł Kisiel

 • organizacja przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej i obronności na terenie miasta
 • sprawy p.poż.

I piętro, pokój 109
tel. 16 648-78-44 w. 127
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


podinspektor Marek Ryznar

 • zarządzenie kryzysowe
 • kwalifikacja wojskowa
 • imprezy masowe
 • imprezy artystyczno - rozrywkowe
 • zgromadzenia publiczne
 • świadczenia na rzecz obrony
 • oświadczenia majątkowe pracowników urzędu i jednostek podległych

I piętro, pokój 109
16 648-78-44 w. 127
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt