piątek, 18 czerwca 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA .

kierownik referatu mgr Anna Buczek

 • nadzór nad działaniem gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
 • przyjmowanie i pomoc w wypełnianiu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • prowadzenie ewidencji i analiza sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • obsługa programów komputerowych służących gromadzeniu i przetwarzaniu danych oraz usprawniających proces zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi
 • współpraca z organami kontroli, referatami urzędu miasta, a także jednostkami organizacyjnymi miasta, z firmami wywozowymi oraz innymi podmiotami w zakresie związanym z gospodarką odpadami komunalnymi
 • współpraca przy realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych związanych z systemem

II piętro, pokój nr 216
tel. 16 648 78 44, w. 137,

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


inspektor mgr Joanna Klich
inspektor mgr Ewa Stępak

 • prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska (postępowanie ws. oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć)
 • spory wodne (przywracanie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego)
 • nadzór nad cmentarzami komunalnymi w Przeworsku
 • naliczanie opłat i sporządzanie umów za nabycie prawa do działki cmentarnej
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodno-ściekową w mieście (nadzór, kontrole, sprawozdania)
 • nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w mieście
 • koordynacja działań związanych z  gospodarką odpadami innymi niż komunalne – usuwanie azbestu

II piętro, pokój 218
tel. 16 648-78-44 w. 106
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


inspektor mgr inż. Renata Chomik
pomoc administracyjna Krystyna Wołowiec

 • prowadzenie spraw związanych z przyrodą w mieście
 • nadzór nad zielenią i utrzymaniem porządku na terenie miasta
 • prowadzenie spraw związanych z rolnictwem
 • potwierdzenie własnoręczności podpisów i spisywanie zeznań świadków na okoliczność pracy w gospodarstwie rolnym

II piętro, pokój 220
tel. 16 648-78-44 w. 111

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


pomoc administracyjna Natalia Kuryło

II piętro, pokój 219
tel. 16 648-78-44 w. 122
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt