piątek, 18 czerwca 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA.

kierownik referatu inż. Małgorzata Pałka

  • koordynacja i prowadzenie prac związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian
  • koordynacja i prowadzenie prac związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz jego zmian.
  • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji. m.in.o: warunkach zabudowy, ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz nowego inwestora

II piętro, pokój 212
tel. 16 648-78-44 w. 134
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


inspektor mgr inż. Izabela Przeszłowska

  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  • prowadzenie spraw związanych z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków oraz opracowywaniem i realizacją gminnego programu opieki nad zabytkami.
  • realizacja zadań związanych z gminnym programem rewitalizacji.

II piętro, pokój 212a
tel. 16 648-78-44 w. 133
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


inspektor mgr inż. Sylwia Weselak

  • prowadzenie spraw zawiązanych z wydawaniem zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
  • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Przeworska oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska

II piętro, pokój 212a
tel. 16 648-78-44 w. 133
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt