piątek, 18 czerwca 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


REFERAT INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
REFERAT INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

kierownik referatu inż. Wojciech Superson

 • Przygotowywanie przetargów na roboty budowlane i montażowe.
 • Przygotowywanie umów z wykonawcami na roboty budowlane i montażowe.
 • Współdziałanie w zawieraniu umów z wykonawcami oraz innymi instytucjami w zakresie robót budowlanych na terenie miasta.
  Sprawowanie oraz zlecanie nadzorów wykonywanych zadań inwestycyjnych oraz przekazywanie użytkownikowi.
 • Przeprowadzanie okresowych lub doraźnych kontroli pracy inspektorów nadzoru inwestycyjnego w zakresie prawidłowości kontrolowanych budów, z zachowaniem warunków technicznych i obowiązujących aktów normatywnych.
 • Kontrolowanie potrzeb finansowych zaplanowanych w zadaniach inwestycyjnych.
 • Przygotowywanie umów z biurami projektów o prace projektowe w oparciu o wycenę wstępną.

inspektor mgr Wojciech Kot

 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych.
 • Prowadzenie prac związanych z prawidłowym oznakowaniem ulic.
 • Prowadzenie ewidencji przystanków.
 • Wykonywanie zadań związanych z parkowaniem pojazdów.
 • Przygotowanie dokumentacji do składania wniosków o dotację i wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych i rządowych.
 • Prowadzenie spraw dotyczących odszkodowań z tytułu wypadków na terenie Miasta Przeworska.

I piętro, pokój 122
tel. 16 648-76-00, w. 117
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


inspektor inż. Janusz Sobieraj

 • Prowadzenie koordynacji w zakresie przygotowania do realizacji zadań inwestycyjnych.
 • Przygotowywanie dokumentacji technicznych w sprawie zadań inwestycyjnych i remontowych.

I piętro, pokój 122
tel. 16 648-76-00, w. 117
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


inspektor mgr inż. Adam Niemiec

 • obrót nieruchomościami
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • nazewnictwo ulic i numeracja nieruchomości
 • podziały nieruchomości
 • zawieranie i przedłużanie umów dzierżawnych (handlowe, rolne, warzywne, pod garażami)

I piętro, pokój 120
tel. 16 648-78-44, w. 110
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


inspektor mgr inż. Dariusz Krzan

 • Koordynowanie, kontrolowanie, przygotowywanie i rozliczanie umów dotyczących oświetlenia ulicznego i energii elektrycznej.
 • Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w zakresie zadań prowadzonych przez Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej.

I piętro, pokój 122
tel. 16 648-76-00 w. 131
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


inspektor mgr inż Elżbieta Basiak

I piętro, pokój 121
tel. 16 648-76-00, w. 103
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt