piątek, 18 czerwca 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


KOMISJE RADY MIASTA PRZEWORSKA 2018-2023
KOMISJE RADY MIASTA PRZEWORSKA 2018-2023.

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska

1. Elżbieta Cholewa – Przewodnicząca komisji
2. Andrzej Gaweł – zastępca Przewodniczącego komisji
3. Mateusz Kowal - członek komisji
4. Paweł Łuc – członek komisji
5. Bernadetta Zamorska – członek komisji

Skład Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Przeworsk

1. Krzysztof Wiśniowski – Przewodniczący komisji
2. Mateusz Kowal – zastępca Przewodniczącego komisji
3. Lesław Gmyrek – członek komisji
4. Marek Janisz – członek komisji
5. Adam Kaczmar - członek komisji
6. Benedykt Magoń – członek komisji
7. Anna Świderska – Ciupa – członek komisji

Skład Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta  Przeworska

1. Wacław Krupa – Przewodniczący komisji
2. Benadetta Zamorska – zastępca Przewodniczącego komisji
3. Andrzej Gaweł – członek komisji
4. Tomasz Majba – członek komisji
5. Kamil Płoskoń – członek komisji
6. Maciej Szewczyk– członek komisji

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Przeworska

1. Benedykt Magoń - Przewodniczący komisji
2. Adam Kaczmar - zastępca Przewodniczącego komisji
3. Elżbieta Cholewa – członek komisji
4. Wacław Krupa – członek komisji
5. Krzysztof Wiśniowski – członek komisji

 

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt