Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez wydanie folderów, oznakowanie zabytków oraz organizację wydarzenia informacyjno–promocyjnego.

Wartość: 58 208,76 zł

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020: 37 038,00 zł

Termin realizacji: 2023-2024

Cel:

Operacja zakłada popularyzację wiedzy o dziedzictwie lokalnym wśród społeczności lokalnej miasta Przeworska poprzez wydanie 3 folderów: „Przeworsk nocą”, „Przeworsk – warto zobaczyć” oraz „Przeworsk – tkackie tradycje” wraz z wykonaniem zdjęć, oznakowanie 8 zabytkowych budynków architektury drewnianej na terenie Zajazdu Pastewnik, oznakowanie terenu Zajazdu Pastewnik oraz Domu Tkacza na terenie Pastewnika w ramach projektu „Poznaj historię” oraz organizację warsztatów i wydarzenia informacyjno-promocyjnego na terenie  Zajazdu Pastewnik.

Foldery będą miały za zadanie popularyzację wiedzy o dziedzictwie lokalnym, historii, tradycjach i zabytkach miasta, a tym samym promocję miasta i regionu wśród społeczności lokalnej.

Oznakowane zostaną zabytkowe drewniane budynki na terenie Zajazdu Pastewnik – unikatowego miejsca na mapie Polski, w którym uchroniono przed zniszczeniem wiele pięknych przykładów architektury drewnianej. W specjalny sposób (w ramach programu „Poznaj historię”) oznakowany zostanie cały Pastewnik oraz jeden z ostatnich „nabytków” Pastewnika – Dom Tkacza.

Aby dodatkowo zachęcić społeczność lokalną do zapoznania się z folderami oraz nowym oznakowaniem oraz pogłębiania wiedzy o bogatej historii i tradycjach miasta i regionu, zatrzymanie procesu zaniku dawnych zawodów rzemieślniczych, a tym samym wpłynąć na wzrost ich zainteresowania dziedzictwem lokalnym, na zakończenie realizacji operacji zaplanowano wydarzenie informacyjno-promocyjne. Będzie to wydarzenie otwarte dla wszystkich, a udział w nim będzie nieodpłatny. Imprezy będą szeroko promowane (plakaty, zaproszenia, informacje na stronach internetowych), co wpłynie na powszechną dostępność dla wszystkich potencjalnych uczestników oraz na udział w tych wydarzeniach znacznej grupy mieszkańców miasta i regionu oraz turystów. Podczas wydarzenia przeprowadzona zostanie prelekcja dot. tradycji tkackich i pokaz tkactwa. Wydarzenie uświetni występ Kapeli Podwórkowej BEKA oraz wystawa prac wykonanych podczas warsztatów. Wydarzenie zostało zaplanowane na terenie Pastewnika oraz bezpośrednio w Domu Tkacza, tj. w miejscu dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Link do rekrutacji

Warsztaty rzemieślnicze

15, 16 i 24 maja br. w Domu Tkacza na terenie przeworskiego Pastewnika odbyły się warsztaty rzemieślnicze zrealizowane w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez wydanie folderów, oznakowanie zabytków oraz organizację wydarzenia informacyjno – promocyjnego”. Warsztaty współfinasowane ze środków PROW 2014-2020 zorganizował Burmistrz Miasta Przeworska – Leszek Kisiel.

Celem warsztatów jest przybliżenie ich uczestnikom tradycji rękodzielniczych, które odeszły w zapomnienie. Zależy nam, aby nasze lokalne dziedzictwo zostało zachowane dla następnych pokoleń, aby zachowały się nie tylko zabytki, ale też dziedzictwo niematerialne. Warto tutaj wspomnieć, że w XVIII w. w Przeworsku tkactwem zajmowało się blisko 1000 rzemieślników pracujących w 600 warsztatach, a tkacze płóciennicy byli najliczniejszą grupą zawodową w mieście.

Warsztaty prowadziła Pani Joanna Rey z Jarosławia. 15 maja uczestnicy warsztatów cały dzień wiązali kolorowe sznurki, tworząc swoje pierwsze makramowe dekoracje. Kolejna grupa pracowała na ramkach tkackich, tworząc niewielkie gobeliny. Ostatniego dnia warsztatów powstało kilkadziesiąt kolorowych lalek z resztek materiałów, sznurków i koronek.

Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Lista chętnych na warsztaty zapełniła się po dwóch dniach od ogłoszenia rekrutacji. Najmłodszy uczestnik miał 7 lat, najstarsza uczestniczka prawie 10 razy tyle. Wszyscy wyszli zadowoleni, wyposażeni w nowe umiejętności.

Uczestnicy warsztatów zostali poczęstowani tradycyjnymi lokalnymi przysmakami.

Prace wykonane podczas warsztatów prezentowane będą na wystawie w Domu Tkacza. Wystawę będzie można obejrzeć 2 czerwca, podczas uroczystego zakończenia projektu.

Materiał nagrany podczas warsztatów tkackich przez TVP3 Rzeszów: https://rzeszow.tvp.pl/77596293/bezplatne-warsztaty-rekodzielnicze-w-przeworsku

Wydarzenie informacyjno-promocyjne

2 czerwca 2024 r. na terenie Pastewnika odbyło się wydarzenie informacyjno-promocyjne operacji pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez wydanie folderów, oznakowanie zabytków oraz organizację wydarzenia informacyjno – promocyjnego”.

Wydarzenie zorganizowane zostało w Domu Tkacza, w którym znajduje się sala wystawienniczo-warsztatowa. W budynku została zorganizowana wystawa prac uczestników warsztatów tkackich, makramy oraz lalek motanek. Podczas wydarzenia można było zwiedzać Dom Tkacza, obejrzeć wystawę prac, popracować na krośnie poziomym wspólnie z zawodową tkaczką – Panią Joanną Rey i posłuchać jej prelekcji dotyczącej tkactwa. Przed budynkiem Pan Burmistrz zapewnił dodatkowe atrakcje, między innymi warsztaty na kole garncarskim, wybijanie okolicznościowych monet i inne zabawy dla uczestników. Na koniec na scenie wystąpiła Kapela Podwórkowa BEKA, która zagrała najbardziej swoje najpopularniejsze przeboje.

Pomimo kapryśnej pogody, teren Pastewnika był pełen przeworszczan aż do godzin wieczornych.

Foldery „Przeworsk nocą”, „Przeworsk – warto zobaczyć” oraz „Przeworsk – tkackie tradycje”

Foldery, które powstały w ramach Programu popularyzują wiedzę o dziedzictwie lokalnym, historii, tradycjach i zabytkach miasta, a tym samym są promocją miasta i regionu wśród społeczności lokalnej. Są dostępne dla turystów oraz mieszkańców m.in. w Referacie Promocji Miasta w Ratuszu, jednostkach organizacyjnych miasta, siedzibie LGD Dorzecze Mleczki oraz w Domu Tkacza na terenie Pastewnika.

Oznakowanie 8 zabytkowych budynków architektury drewnianej na terenie Zajazdu Pastewnik, oznakowanie terenu Zajazdu Pastewnik oraz Domu Tkacza na terenie Pastewnika w ramach projektu „Poznaj historię”

W ramach Programu oznakowane zostały zabytkowe drewniane budynki na terenie Zajazdu Pastewnik – unikatowego miejsca na mapie Polski, w którym uchroniono przed zniszczeniem wiele pięknych przykładów architektury drewnianej. W specjalny sposób (w ramach programu „Poznaj historię”) oznakowany został cały Pastewnik oraz jeden z ostatnich „nabytków” Pastewnika – Dom Tkacza.