Zabudowa przymurowa – dom przy ul. Kilińskiego 25

Korzystając ze środków przekazanych przez Podkarpackiego Konserwatora Zabytków w kwocie 99 588 zł., stanowiących blisko 50% całości inwestycji, Gmina Miejska Przeworsk podjęła się rekonstrukcji zabytkowego budynku przy ulicy Kilińskiego 25. Dom reprezentujący typ drewnianej zabudowy, zamieszkiwanej przez uboższe mieszczaństwo wznoszonej z wykorzystaniem muru obronnego łącznie z dwoma sąsiednimi domami, stanowi niezwykle cenny zespół zabudowy.

Przez szereg lat budynek wyczekiwał na modernizacje, którą wstrzymywał nieuregulowany stan prawny budynku, kolejnych spadkobiercach lokalu i wynikających z tego czynnościach spadkowych. Zabytek w końcu doczekał się prac rekonstrukcyjnych, wśród których znalazły się w pierwszym etapie rozbiórka elementów konstrukcji drewnianych , remont fundamentów, rekonstrukcja drewnianych elementów konstrukcyjnych ścian. Następnie podjęto prace przy rekonstrukcji okien oraz odbudowy więźby dachowej wraz z pokryciem dachu budynku gontem. W dalszej części nastąpiła rewaloryzacja zabytkowego muru obronnego wchodzącego w skład budynku oraz wymiana okien i drzwi budynku. Budynek przygotowany jest teraz do prac wykończeniowych wraz z instalacjami wod-kan (etap II).

Budynek wzniesiony został prawdopodobnie na przełomie XVIII/XIX wieku. W połowie XIX wieku zarejestrowany jest na Planie Katastralnym, jako dom drewniany oznaczony liczbą konskrypcyjną 58. Podobnie jak domy sąsiednie, dostawiony został do miejskiego muru obronnego, w którym po dobudowaniu komórki wykonano otwór wyjściowy. Już po wybudowaniu domu wykonana została piwniczka pod częścią tylną. Możliwe też, że dom został później rozebrany w kierunku wschodnim, na co wskazywałaby mniejsza odległość między domem w stosunku do zaznaczonego na planie.

W XIX wieku właścicielką domu była Teresa Saloma, później kolejno jej spadkobiercy. W 1988 roku dom należał do Stefanii Kwiatkowskiej. Po śmierci właścicielki nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Obecnie jest własnością Gminy Miejskiej Przeworsk.