Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Przeworsku

Całkowity koszt projektu: 1 385 395,56 zł
Kwota dofinansowania: 1 062 775,56 zł

Okres realizacji: 6.11.2012 do 30.09.2013


Zakończone zostały roboty termomodernizacyjne przy miejskich placówkach oświatowych: szkołach podstawowych nr 1,2,3. W szkołach nr 2 i 3 ocieplono ściany, wykonano nowe elewacje, docieplono dachy. Wymieniona została instalacja c.o. i zainstalowano nowe kotłownie. W zakresie zadań SP 2 znalazł się także montaż kolektorów słonecznych. W segmencie krytej pływalni przy SP 1 zostały docieplone ściany zewnętrzne, wymieniono również stolarkę okienną i drzwiową.