Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap III

Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap III.

Wartość inwestycji – 2 165 568,50 zł. 
Dotacja – 1 608 400,00 zł.

W ramach trzeciego etapu zabezpieczenia osuwiska wykonano: gwoździowanie skarpy: 7 167 m, kanalizację deszczową – 11,2 m rurociągu, oraz 3 studzienki kanalizacji deszczowej.

Wykonawca: MG Infrastruktura Marian Wołczyk, Rzeszów ul. Podwisłocze 18/105.

Zdjęcia w trakcie:

Zdjęcia po: