Stabilizacja osuwiska Skarpa Starego Miasta

Ze środków pochodzących z promesy Wojewody Podkarpackiego ustabilizowano osuwisko Skarpy Starego Miasta w rejonie ulicy Wąskiej wraz z odbudową drogi i infrastruktury technicznej. W tegorocznym etapie prac odtworzono zabytkowy mur obronny przy ul. Wąskiej, a także na tej ulicy wymieniono sieć kanalizacyjną oraz wodociągową, odbudowano nawierzchnię z kostki brukowej. Koszt inwestycji 773.566,84 zł, dotacja  618.853,00 zł.