Przebudowa parkingu i placu wejściowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Przeworsku

Realizację zadania / projektu dofinansowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 dla gmin i powiatów

Nazwa programu lub funduszu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nazwa projektu: PRZEBUDOWA PARKINGU I PLACU WEJŚCIOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W PRZEWORSKU

Wartość dofinansowania: 93 579,08 zł

Całkowita wartość inwestycji: 94 179,07zł

Środki własne Gminy Miejskiej Przeworsk: 599,99 zł

Harmonogram realizacji: od 20.02.2020 do 07.09.2020

Wykonawca robót budowlanych: DRO-BRUK Bogdan Wojtuń Gniewczyna Tryniecka 139

Opis projektu:

Cel projektu: Realizacja zadania ma na celu poprawę parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejących placów, zwiększenie komfortu użytkowania, oraz sprawniejsze odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

Zadania przewidziane do realizacji: Etap I – Przebudowa istniejącego parkingu od strony drogi publicznej. Etap II – Przebudowa wewnętrznego placu wejściowego do budynku szkolnego.

Grupy docelowe: Projekt skierowany jest rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przeworsku oraz mieszkańców miasta Przeworska.

Efekty i produkty projektu: Przebudowany zostanie parking o nawierzchni z kostki betonowej na samochody osobowe dla rodziców dowożących dzieci do budynku szkolnego o łącznej powierzchni 340 m2 oraz 100 mb krawężnika. Przebudowany zostanie również plac wejściowy do budynku szkolnego, o nawierzchni z kostki betonowej którego łączna powierzchnia wynosi 230 m2 ograniczony krawężnikiem o długości 100 mb.

Zakończenie inwestycji: