Przebudowa drogi publicznej gminnej ul. Kazimierzowskiej w Przeworsku wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami

Realizację zadania / projektu dofinansowano z Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa programu lub funduszu: : Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa projektu: PRZEBUDOWA DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ UL. KAZIMIERZOWSKIEJ W PRZEWORSKU WRAZ ZE SKRZYŻOWANIAMI I ZJAZDAMI

Wartość dofinansowania: 296 223,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 592 446,79 zł

Środki własne Gminy Miejskiej Przeworsk: 296 223,79 zł

Harmonogram realizacji: od 21.07.2020 do 31.06.2021

Wykonawca robót budowlanych: DRO-BRUK Bogdan Wojtuń Gniewczyna Tryniecka 139

Opis projektu:

Cel projektu: Poprawa parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejących ulic, zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego i kołowego, zwiększenie komfortu użytkowników dróg i chodników, sprawniejsze odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

Zadania przewidziane do realizacji: Przebudowa odcinka I kilometraż 0+005,00 – 0+112,00 od skrzyżowania ul. Piłsudskiego do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej. Przebudowa odcinka II kilometraż 0+127,00 – 0+341,00 od skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej do skrzyżowania ul. Lwowskiej.

Grupy docelowe: Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta Przeworska, uczestników ruchu drogi ul. Kazimierzowskiej oraz turystów.

Efekty i produkty projektu: Przebudowane zostaną dwa odcinki drogowe o łącznej długości 321 mb warz z chodnikami, miejscami postojowymi oraz odwodnieniem pasa drogowego.  Uzyskane zostaną następujące parametry drogi – droga jednokierunkowa o szerokości jezdni 2,5 m – 3,5 m, szerokość chodników 2,15 m – 4,5 m wyposażona w chodniki na całej swojej długości. Całkowita powierzchnia utwardzonych nawierzchni z kostki betonowej 2.750 m ² oraz 1.405 obrzeży i krawężników granitowych. Projekt przewiduje nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Przed inwestycją:

W trakcie:

Po inwestycji: