Poprawa dostępności Urzędu Miasta Przeworska dla osób ze specjalnymi potrzebami

Gmina Miejska Przeworsk bierze udział w projekcie „Dostępny samorząd – granty”, realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przedsięwzięcie grantowe pn.: „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Przeworska dla osób ze specjalnymi potrzebami” ma na celu poprawę dostępności Gminy Miejskiej Przeworsk w obszarach dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej.

Łączna wysokość wydatków przedsięwzięcia grantowego wynosi 100 000,00 zł (słownie : sto tysięcy złotych).

Grant finansowany jest ze środków europejskich w kwocie 84 280,00 zł oraz ze środków dotacji celowej w kwocie 15 720,00 zł.

Termin realizacji przedsięwzięcia grantowego : od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Planowane działania  ramach projektu to m. in. :

  • montaż poręczy przy schodach wewnętrznych w ratuszu,
  • zakup wycieraczek antypoślizgowych,
  • tłumacz języka migowego on-line,
  • film o zakresie działalności jednostki dla osób z problemami słuchu,
  • zakup pętli indukcyjnych dla osób z problemami słuchu,
  • zakup lup dla osób z problemami wzroku,
  • informacja w tekście łatwym do czytania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ETR,
  • oznakowanie drzwi wewnętrznych tabliczkami z wydrukiem w języku Braille´a oraz elementami kontrastowymi,
  • informacja na temat rozkładu pomieszczeń z komunikatami głosowymi, systemem naprowadzającym oraz systemu do wzywania pomocy.