Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów przemysłowych i inwestycyjnych w północnej części miasta Przeworska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Całkowity koszt projektu: 4 025 342,68 zł.

Kwota dofinansowania:  1 860 861,54 zł.

Okres realizacji: 30.12.2009 – 31.08.2011

Inwestycja zlokalizowana jest w północno-wschodniej części Miasta Przeworska pomiędzy ulicą Gorliczyńską (droga wojewódzka nr 835) a linia kolejowa Kraków-Medyka oraz Przeworsk-Stalowa Wola. Drogi będące przedmiotem projektu za pośrednictwem ul. Armii Krajowej zapewniają dostęp do stacji towarowej „PKP- Gorliczyna” oraz za pośrednictwem ul. Gen. Andersa do stacji osobowej „PKP-Przeworsk”.

Projekt „Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów przemysłowych i inwestycyjnych w północnej części miasta Przeworska” obejmuje rozbudowę z remontem nawierzchni następujących dróg publicznych gminnych znajdujących się w Przeworsku:

– ul. Gen. Andersa,
– ul. Wspólnej,
– ul. Dobrej,
– ul. Łąkowej,
– ul. Armii Krajowej,
– ul. Wiśniowej.

Głównym celem projektu pod nazwą: „Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów przemysłowych i inwestycyjnych w północnej części  miasta Przeworska” jest rozwój infrastruktury komunikacyjnej w Przeworsku. Jego realizacja umożliwi poprawę dostępności komunikacyjnej zarówno do istniejących firm i obszarów przemysłowych, jak również do znaczącej powierzchni (28 ha) obszarów inwestycyjnych w północnej części Przeworska. Pozwoli to na zwiększenie możliwości rozwoju istniejącej działalności gospodarczej jak i tworzenia nowych podmiotów gospodarczych.