Partnerzy przyszłości

W ramach tego międzynarodowego projektu Niemcy stworzyli sieć składającą się z przeszło 1000 szkół utrzymujących partnerskie stosunki z innymi szkołami. Szkoły otrzymują znaczne wsparcie, na które składają się m. in. kursy dokształcające dla dyrektorów szkół i kadry pedagogicznej, pomoc finansowa przeznaczona na poprawę wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych i do nauki własnej, jak również dostęp do stypendiów i i kursów letnich organizowanych dla młodzieży w Niemczech.

Tylko na rok 2008 na potrzeby realizacji programu na całym świecie do dyspozycji są środki w wysokości 45 mln euro.W ramach konkursu w Polsce zakwalifikowało się do udziału w tym projekcie osiem szkół i zespołów szkół: Gimnazjum nr 1 w Lublinie, Zespół Szkół w Ropicy Polskiej, Gimnazjum nr 11 w Warszawie, Gimnazjum nr 16 w Białymstoku, Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich, Zespół Szkół w Stadnickiej Woli oraz Zespół Szkół w Olsztynie oraz nasza szkoła – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku.

Szkoły biorące udział w projekcie w ciągu najbliższych trzech lat staną się szkołami modelowymi – mającymi pokazać korzyści płynące ze ścisłej i stałej współpracy szkół różnego szczebla – szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum – zwłaszcza w zakresie nauczania języka niemieckiego jako języka obcego.

Projekt koordynowany jest w Polsce przez Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec realizowany w ramach ścisłej współpracy z Goethe-Institut. Kolejnymi ważnymi partnerami są Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą (Federalnego Urzędu Administracyjnego), Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej oraz Służba Wymiany Pedagogicznej Stałej Konferencji Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty Landów Republiki Federalnej Niemiec.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Przeworsku otrzymała dotację w roku 2008 w wysokości 4000 euro na zakup wyposażenia dwóch pracowni języka niemieckiego, pomocy szkolnych i materiałów dydaktycznych. Ponadto Instytut Goethego podarował szkole tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem oraz projektorem i komputerem.Tablica interaktywna umożliwia integrację mediów wykorzystywanych w pracy dydaktycznej. W połączeniu z komputerem i projektorem multimedialnym uczniowie mogą korzystać zarówno z materiałów cyfrowych dołączonych do podręczników, jaki zasobów internetowych. Wykorzystanie tablicy interaktywnej ułatwia nauczycielom zastosowanie elementów wizualnych na zajęciach. Interaktywne lekcje, angażując większą ilość zmysłów uczniów, pozwalają na szybsze zrozumienie i zapamiętanie przekazywanych treści. W celu podnoszenia kwalifikacji kadra szkół partnerskich ma możliwość udziału w różnych formach doskonalenia odbywających się w Polsce, jak i zagranicą. Instytut Goethego oferuje uczniom możliwość nieodpłatnego zdawania certyfikatów językowych. Następne środki zostały przekazane w roku 2009 w wysokości 2000 euro.