Ochrona i rozwój walorów przyrodniczo-krajobrazowych Pogranicza

Podczas spotkania w Stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska, 4 lipca w Rzeszowie odbyło się uroczyste podpisanie 9 spośród 33 zatwierdzonych do realizacji mikroprojektów w ramach drugiego naboru wniosków Programu Interreg V-A Polska-Słowacja. Wśród dofinansowanych zadań znalazły się również dwa projekty przygotowane przez Urząd Miasta Przeworska: „Zapomniane rękodzieła pogranicza”, we współpracy z naszym partnerem Agencją Rozwoju Regionalnego w Svidniku oraz „Ochrona i rozwój walorów przyrodniczo-krajobrazowych pogranicza”. Umowy podpisał zastępca Burmistrza Miasta Przeworska Wojciech Superson wraz ze Skarbnikiem Miasta Dorotą Jarosz.

Projekt „Ochrona i rozwój walorów przyrodniczo-krajobrazowych pogranicza” zakłada analizę potencjału przyrodniczo-krajobrazowego pogranicza, utworzenie folderu wizerunkowego i strony www, utworzenie Izby Przyrodniczej oraz przeprowadzenie działań edukacyjnych i pokazowych, zrealizowanie pleneru fotograficznego i malarskiego, warsztaty wyjazdowe szkolące liderów, konkurs przyrodniczy oraz otwartą konferencję przyrodniczą z rozdaniem nagród.

Oba projekty będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

„OCHRONA I ROZWÓJ WALORÓW PRZYRODNICZO – KRAJOBRAZOWYCH POGRANICZA”

Od 1 sierpnia 2018 roku Gmina Miejska Przeworsk przy partnerstwie z  Agencją Rozwoju Regionalnego w Svidniku rozpoczęła realizację mikroprojektu „Ochrona i rozwój walorów przyrodniczo – krajobrazowych pogranicza”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.Celem projektu jest zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców. W ramach projektu planuje się realizację pięciu zadań.

Pierwsze zadanie polega na przygotowaniu analizy potencjału przyrodniczo – krajobrazowego pogranicza. Analiza zostanie sporządzona w języku polskim i słowackim. W zakresie analizy znajdują się ciekawostki przyrodnicze, fauna i flora pogranicza, informacje jak zahamować negatywne zmiany formy przyrody pogranicza oraz wskaże interesujące miejsca przyrodnicze. Analiza stanie się bazą do opracowania i wydruku folderu wizerunkowego oraz do uruchomienia strony internetowej. Drugim zadaniem jest utworzenie izby przyrodniczej oraz przeprowadzenie działań edukacyjnych i pokazowych. Celem tego zadania jest stworzenie izby przyrodniczej do eksponowania potencjału przyrodniczo – krajobrazowego pogranicza, w której przeprowadzane będą działania edukacyjne i pokazowe dla dzieci ze szkół podstawowych. W ramach projektu zostaną także wykształceni liderzy, którzy będą przygotowani do prowadzenia zajęć lekcyjnych w izbie przyrodniczej. Trzecie zadanie to organizacja i przeprowadzenie pleneru fotograficznego i malarskiego. Celem tego zadania jest pokazanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych pogranicza. Przeprowadzony będzie 5 – dniowy plener fotografii i malarstwa dla 14 uczestników z Polski i Słowacji. Rezultatem pleneru będzie wystawa poplenerowa zorganizowana podczas konferencji przyrodniczej. Czwartym zadaniem jest organizacja warsztatów wyjazdowych szkolących liderów. Celem tego zadania jest wyszkolenie 14 uczestników na liderów, którzy będą prowadzić warsztaty zarówno w mającej powstać izbie przyrodniczej jak i w plenerze. Liderzy zajmą się animacją gier i zabaw grupowych o tematyce przyrodniczej. Ponadto uczyć będą w terenie rozpoznawania gatunków roślin oraz wybranych zbiorowisk roślinnych. Liderzy z Polski i Słowacji zostaną przygotowani przez ekspertów z zakresu fauny i flory. Piąte zadanie to przygotowanie otwartej konferencji przyrodniczej wraz z rozdaniem nagród konkursowych. Celem zadania jest impreza kończąca projekt w formie konferencji, połączonej z zabawami tematycznymi dla dzieci i młodzieży. W trakcie konferencji udostępniona będzie wystawa z pleneru malarsko – fotograficznego. Podczas konferencji rozstrzygnięty zostanie konkurs pod nazwą „Pomagam przyrodzie” w dwóch kategoriach: domek dla owadów i karmnik. Projekt zakończy się 30.06.2019 r.

REKRUTACJA NA PLENER FOTOGRAFICZNY I MALARSKI

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miasta Przeworska rozpoczyna proces rekrutacji na plener fotograficzny i malarski w ramach mikroprojektu „Ochrona i rozwój walorów przyrodniczo-krajobrazowych pogranicza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020. Dokumenty do pobrania: FORMULARZREGULAMIN

PLENER FOTOGRAFICZNY I MALARSKI

Urząd Miasta Przeworska, w dniach od 1 do 5 października 2018 r.  w ramach mikroprojektu „Ochrona i rozwój walorów przyrodniczo – krajobrazowych pogranicza” zorganizował plener fotograficzny i malarski w Magurskim Parku Narodowym. W plenerze wzięło udział 14 polskich i słowackich uczestników. Część uczestników zajmowało się fotografowaniem, a część malowaniem. Celem zadania było pokazanie uczestnikom walorów przyrodniczo-krajobrazowych pogranicza podczas 5-dniowego pleneru i uwiecznienie ich na fotografiach i obrazach. Podczas pleneru fotograficznego i malarskiego w otoczeniu przyrody uczestnicy podczas zajęć z ekspertami przyrodnikami poznawali tajniki chronionej przyrody – zarówno w sali konferencyjnej, jak i w terenie. Plener rozpoczęto w Muzeum Magurskiego Parku Narodowego, gdzie pracownik parku wprowadził uczestników w świat i specyfikę przyrody Beskidu Niskiego, jego wyjątkowość i bogactwo przedstawicieli flory i fauny, a także krajobrazu pogranicza. Przez kolejne dni pleneru fotograficy wędrowali ścieżkami przyrodniczymi Magurskiego Parku Narodowego fotografując piękno krajobrazu. Podczas realizacji zadania zorganizowano także objazd i wzdłuż pogranicza polsko-słowackiego, co także uwieczniono na zdjęciach i obrazach. Dziękujemy wszystkim uczestnikom pleneru za owocną pracę i pasję, jaką pokazali podczas wyjazdu. FOTORELACJA 

POMAGAM PRZYRODZIE – KONKURS

Burmistrz Miasta Przeworska zaprasza wszystkich mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego do udziału w międzynarodowym konkursie „Pomagam przyrodzie”. Współorganizatorem konkursu jest partner słowacki Regionalna Agencja Rozwoju w Svidniku. Konkurs organizowany jest w ramach mikroprojektu pn. „Ochrona i rozwój walorów przyrodniczo-krajobrazowych pogranicza”.

Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach:

1) „domek” dla owadów (pożytecznych),
2) karmnik przyjazny zwierzętom (karmnik dla ptaków).

Prace wykonane przez uczestników konkursu należy dostarczyć do Organizatora w terminie do 3 czerwca 2019 r. Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy i przewidziane w regulaminie oświadczenia. Regulamin i wszystkie wzory dokumentów w załączeniu. Celem konkursu jest  propagowanie działań proekologicznych, zwiększanie świadomości znaczenia owadów zapylających, motywowanie uczestników do poszerzenia wiedzy dotyczących życia i potrzeb owadów i ptaków, dbanie o bioróżnorodność. Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 czerwca br. podczas Konferencji Przyrodniczej w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku”. Pliki do pobrania: formularz zgłoszeniowyobszar wsparciaoświadczenieregulamin.
 

NABÓR NA WARSZTATY STACJONARNE

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miasta Przeworska rozpoczyna proces rekrutacji na warsztaty stacjonarne (studyjne) szkolące liderów, które odbędą się m. in. w Izbie Przyrodniczej w Przeworsku w ramach mikroprojektu „Ochrona i rozwój walorów przyrodniczo-krajobrazowych pogranicza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020. Warsztaty skierowane są do wszystkich osób zamieszkałych na terenie pogranicza polsko-słowackiego, które interesują się tematyką przyrodniczą i są chętne zostać liderami, a także prowadzić zajęcia dla zainteresowanych grup w Izbie Przyrodniczej oraz w terenie, korzystając z doświadczenia ekspertów, którzy będą prowadzić warsztaty. Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe należy składać do Biura Projektu pok. 219 w Urzędzie Miasta Przeworska lub przesyłać podpisane skany na adres: przyroda@przeworsk.um.gov.pl .Dokumenty do pobrania: Regulamin, RODO, Formularz. 

NABÓR NA WARSZTATY WYJAZDOWE

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miasta Przeworska rozpoczyna proces rekrutacji na warsztaty wyjazdowe szkolące liderów, które odbędą się m. in. w Izbie Przyrodniczej w Przeworsku w ramach mikroprojektu „Ochrona i rozwój walorów przyrodniczo-krajobrazowych pogranicza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020. Termin warsztatów wyjazdowych: 17-18 czerwiec 2019 r. Warsztaty skierowane są do wszystkich osób zamieszkałych na terenie pogranicza polsko-słowackiego, które interesują się tematyką przyrodniczą i są chętne zostać liderami, a także prowadzić zajęcia przyrodnicze dla zainteresowanych grup z terenu pogranicza, korzystając z doświadczenia ekspertów, którzy będą prowadzić warsztaty. Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe należy składać do Biura Projektu pok. 219 w Urzędzie Miasta Przeworska lub przesyłać podpisane skany na adres: przyroda@przeworsk.um.gov.pl .Dokumenty do pobrania: Regulamin, RODO, Formularz. 

Więcej informacji o projekcie, fotorelacje z wydarzeń na stronie internetowej projektu www.przyrodapogranicza.pl. Serdecznie zapraszamy do zapoznania z jej treścią.