Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Całkowity koszt projektu: 238 512,00 zł, w tym:

 • SP 1: 123,292,00 zł
 • SP 2: 85 220,00 zł
 • SP 3: 30 000,00 zł

Okres realizacji: 1.08.2011 – 30.06.2012

Okres realizacji projektu: 1.08.2011 – 30.06.2012.

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowej nr 3

Uczestnicy: 224 uczniów (106 dziewcząt i 118 chłopców).

 • SP 1: 110 uczniów (56 dziewcząt i 54 chłopców)
 • SP 2: 72 uczniów (29 dziewcząt i 43 chłopców)
 • SP 3: 42 uczniów (21 dziewcząt i 21 chłopców)

Liczba zrealizowanych godzin dydaktycznych: 1 394 godzin.

Ilość grup zajęciowych: 13 grup.

Koordynator projektu: mgr Bernadetta Lichończak.

Głównym celem projektu było wyrównanie szans i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I-III

Zrealizowano 18 zajęć dydaktycznych:

Szkoła Podstawowa nr 1:

 1. „Czytam, piszę coraz lepiej” – zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu
 2. „Matma jest super” – zajęcia dla uczniów z trudnościami w przyswajaniu umiejętności z matematyki
 3. „Żyć zgodnie z sobą i innymi” – zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z problemami z zakresu komunikacji społecznej
 4. „Trzymaj się prosto” – gimnastyka korekcyjna dla uczniów z wadami postawy
 5. „Słucham, obserwuję, doświadczam…” – zajęcia empiryczne
 6. „Mały Przyrodnik” –zajęcia z zakresu przyrody
 7. „Mały Europejczyk” zajęcia komputerowe z językiem angielski w tle

Szkoła Podstawowa nr 2:

 1. „Wiem, umiem, potrafię” – zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
 2. „Gaduś” – zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami mowy
 3. „I Ty potrafisz”– zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej
 4. „Poznaję świat”– specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla uczniów niepełnosprawnych
 5. „Klub przyrodnika”– zajęcia przyrodnicze
 6. „Mały Matematyk”– zajęcia matematyczne

Szkoła Podstawowa nr 3:

 1. „Wiem, że potrafię” – zajęcia dla uczniów z problemami w czytaniu i pisaniu
 2. „Matematykę można polubić” – zajęcia dla uczniów z trudnościami w przyswajaniu umiejętności matematycznych
 3. „Jak dobrze być razem” – zajęcia socjoterapeutyczne
 4. „Matematyka dla smyka” – zajęcia matematyczne dla uczniów zdolnych
 5. „Przyroda w obiektywie” – zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z zakresu nauk przyrodniczych

DOPOSAŻENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ:

 • tablica interaktywna, laptopy, projektor, ekran przenośny, szafy, regały, urządzenie wielofunkcyjne, kamera cyfrowa, aparat fotograficzny, edukacyjne programy multimedialne
 • litery magnetyczne, domina wyrazowe, łamigłówki słowne, loteryjki sylabowe
 • zeszyty ćwiczeń logopedycznych
 • liczydła, figury geometryczne, zestawy konstrukcyjne, przestrzenne modele, zegary, wagi wielofunkcyjne, dystansomierze (zajęcia matematyczne)
 • gry planszowe, książki o tematyce terapeutycznej, piłki sensoryczne, odtwarzacze CD do muzyki relaksacyjnej, puzzle (zajęcia socjoterapetyczne)
 • piłki rehabilitacyjne, pachołki do ćwiczeń, szarfy, materace, skakanki (zajęcia korekcyjne)
 • mikroskopy, preparaty mikroskopowe, akwarium+ryby, materiały ogrodnicze
 • globusy, mapy Polski

OSIĄGNIĘTE REZULTATY:

 • uczniowie poczynili duże postępy w zakresie czytania i pisania oraz sprawności grafomotorycznej, test końcowy sprawdzający wykazał, że większość dzieci uzyskało lepsze wyniki w porównaniu z testem początkowym (zajęcia z j. polskiego)
 • przy pomocy logopedy dzieci po części skorygowały wady wymowy (zajęcia logopedyczne)
 • u uczniów nastąpiła poprawa zdolności matematycznych i logicznego myślenia, zauważono też większą samodzielność i koncentrację podczas wykonywanych zadań (zajęcia matematyczne)
 • dzieci z upływem czasu poprzez wykonywanie ćwiczeń korekcyjnych na zajęciach i w domu osiągnęły oczekiwane rezultaty, wśród uczniów zauważono wyrobienie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy oraz wyraźną poprawę stanu sprawności fizycznej (zajęcia korekcyjne)
 • stwierdza się, przy pomocy psychologa i pedagoga uczniowie przełamali swoje trudności adaptacyjne, są bardziej otwarci, pewni siebie, mają większe poczucie własnej wartości, nastąpiła poprawa umiejętności komunikowania się zarówno z dorosłymi jak i rówieśnikami, uczniowie częściej kontrolują swoje emocje (zajęcia socjoterapeutyczne)
 • uczniowie niepełnosprawni na miarę własnych możliwości usprawnili funkcje psychomotoryczne i nabyli nowe umiejętności potrzebne do wielozmysłowego poznania świata (specjalistyczne zajęcia terapeutyczne)
 • w ramach projektu odbyło się 5 wyjazdów edukacyjnych do lasu w różnych porach roku do (Sieniawa, Radawa, Bieszczady), podczas których uczniowie dokumentowali swoje obserwacje przyrody przy wykorzystaniu lupy, aparatu fotograficznego, kamery cyfrowej
 • nastąpił wzrost zainteresowania procesami badawczymi, zjawiskami przyrody, dużym zainteresowaniem cieszyły się obserwacje mikroskopowe oraz hodowle roślin (zajęcia empiryczne i przyrodnicze)