Cyfrowa Gmina

Prawie pół miliona złotych dofinansowania otrzymaliśmy w ramach Projektu Cyfrowa Gmina. Dzięki pozyskanym środkom Gmina Miejska Przeworsk zakupi sprzęt komputerowy na łączną sumę 453 150,00 zł. Rozwój cyfrowy w całości będzie pokryty z Funduszy Europejskich!

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
  • 10 zestawów komputerowych
  • 1 zestaw serwerowy
  • wartość: 41 000,00 zł
 • Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku :
  • 2 laptopy wraz z oprogramowaniem Office
  • 1 monitor interaktywny
  • wartość: 14 000,00 zł
 • Przedszkole Miejskie nr 3 w Przeworsku:
  • 2 laptopy wraz z oprogramowaniem Office
  • 1 monitor interaktywny
  • wartość: 14 000,00 zł
 • Środowiskowy Dom Samopomocy:
  • 3 laptopy wraz z oprogramowaniem Office
  • oprogramowanie antywirusowe
  • usługa serwera w chmurze
  • wartość: 10 200,00 zł
 • Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku:
  • 2 laptopy wraz z oprogramowaniem Office
  • 1 urządzenie wielofunkcyjne
  • 1 zestaw serwerowy
  • wartość: 17 000,00 zł
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Przybosia w Przeworsku:
  • 4 laptopy wraz z oprogramowaniem Office
  • wartość: 12 000,00 zł
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku:
  • 15 zestawów komputerowych
  • 6 zestawów kamer internetowych i mikrofonów
  • 6 zestawów słuchawkowych do komputerów
  • usługa serwera w chmurze
  • oprogramowanie antywirusowe
  • sprzęt serwerowy
  • oraz zostanie przeprowadzona modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci LAN
  • wartość: 77 960,00 zł
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku:
  • 1 monitor interaktywny
  • 15 zestawów komputerowych
  • licencja i oprogramowanie Neuroflow ATS
  • 4 laptopy wraz z oprogramowaniem Office
  • wartość: 67 414,00 zł
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Przeworsku:
  • 4 laptopy wraz z oprogramowaniem Office
  • 1 monitor interaktywny
  • wartość: 20 000,00 zł
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku:
  • 1 laptop wraz z oprogramowaniem Office
  • 1 urządzenie wielofunkcyjne
  • 2 zestawy komputerowe
  • dodatkowa licencja MS Office
  • wartość: 18 450,00 zł
 • Urząd Miasta Przeworska:
  • zestaw sprzętu do serwerowni
  • 20 UPS
  • 1 urządzenie wielofunkcyjne
  • 2 laptopy
  • oprogramowanie antywirusowe
  • oprogramowanie Office
  • szkolenia z obszaru cyberbezpieczeństwa, usługi doradcze, przeprowadzenie diagnozy bezpieczeństwa
  • wartość: 161 126,00 zł

Pozyskany sprzęt, oprogramowanie i doradztwo zdecydowanie podniesie komfort pracy, a także umożliwi w jeszcze większym stopniu przenieść nasze działania do sieci ze szczególnym zachowaniem zasad dotyczących cyberbezpieczeństwa. Ciągłe dążenie do unowocześnienia pracy urzędu będzie skutecznie kontynuowane.

Gmina Miejska Przeworsk otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa finansowanego z Funduszy Europejskich w ramach programu React-EU skierowanego do wszystkich gmin w Polsce. Całkowity budżet programu to miliard złotych.