Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Szpitalnej obejmującego: plac zabaw, siłownię plenerową, boisko ziemne oraz ciąg pieszy

Tytuł operacji: Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Szpitalnej obejmującego: plac zabaw, siłownię plenerową, boisko ziemne oraz ciąg pieszy

Wartość operacji w ramach EFR stanowiące koszty kwalifikowane do dofinansowania: 163 000,39 zł

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 103 717,00 zł

Całkowita wartość realizacji zadania obejmująca udział Gminy Miejskiej Przeworsk: 214 139,63 zł

Okres realizacji:    07.03.2018 – 31.10.2018

Celem operacji jest budowa terenu rekreacyjnego przy ulicy Szpitalnej w Przeworsku w celu poprawy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz zapewnienia mieszkańcom miasta dostępu do infrastruktury rekreacyjnej i umożliwienia aktywnego spędzania czasu wolnego.

Umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Szpitalnej obejmującego: plac zabaw, siłownię plenerową, boisko ziemne oraz ciąg pieszy została podpisana w dniu 17 maja 2018 r.

Wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego została firma APIS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu. Realizacja robót budowlanych rozpoczęła się w dniu 17 maja 2018 r., zakończenie i przekazanie do użytkowania całej inwestycji nastąpiło w dniu 20 sierpnia 2018 r.

Zakres robót obejmował wykonanie placu zabaw o wym. 20x20m o nawierzchni trawiastej i piaskowej wraz z ogrodzeniem, siłowni plenerowej o nawierzchni z grysu kamiennego, boiska trawiastego o wym. 40x20m (wymiary pola gry) oraz wykonanie ciągu pieszego z kostki betonowej.Wyposażenie placu zabaw stanowią: zestaw zabawowy (ze zjeżdżalniami, ścianką wspinaczkową, drabinkami, przeplotnią), huśtawka pojedyncza, huśtawka podwójna, sprężynowiec samochód, karuzela talerzowa, huśtawka wagowa podwójna, zestaw sprawnościowy (ze ścianką wspinaczkową, rurą strażacką, drabinką, drążkiem do podciągania), piaskownica, sprężynowiec koń, 4 ławki, 2 kosze na śmieci oraz tablica regulaminowa.Plac zabaw został ogrodzony ogrodzeniem o wys. 1,5 m z paneli systemowych. Od strony ciągów pieszych wykonano 2 furtki wejściowe.Siłownia plenerowa wyposażona została w orbitrek, wioślarz oraz zamontowane na wspólnym pylonie urządzenia do wyciskania leżąc i stojąc.W celu zapewnienia komunikacji wykonany został ciąg pieszy z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm o szer. 2,66 m i powierzchni 190,7m 2. Wszystkie elementy wyposażenia terenu rekreacyjnego posiadają odpowiednie certyfikaty.