Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA budowa i modernizacja linii kolejkowych oraz infrastruktury przystankowej

Podmiejska Kolej Aglomeracyjna to wielki projekt infrastrukturalny, realizowany przez samorząd województwa wraz z PKP PLK S.A. oraz samorządami gminnymi. Projekt „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” uzyskał dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

– Zgromadziliśmy się, aby podpisać z państwem umowy doprecyzowujące zakres rzeczowy w ramach projektu. Wszyscy wiemy, jak istotny jest to projekt z punktu widzenia komunikacji i problemów, z jakimi borykają się samorządy i ich mieszkańcy. Od Przeworska do Dębicy, od Kolbuszowej do Strzyżowa przez węzeł komunikacyjny w stolicy Podkarpacia będzie nas wiodła ta linia. Z tym już nie ma żartów! 550 mln złotych razem z taborem to największy projekt kolejowy, jaki kiedykolwiek realizowaliśmy w samorządzie województwa. Teraz staje się faktem – mówił marszałek Władysław Ortyl tuż przed podpisaniem umowy. Już rozstrzygnęliśmy przetarg na tabor kolejowy, wybrany jest wykonawca. Klamka zapadła – podkreślał marszałek Ortyl.

– Bardzo się cieszę, że miasto Przeworsk jest objęte tym projektem, ułatwi to komunikację kolejową za stolicą województwa, a także z lotniskiem w Jasionce. W ramach projektu miasto zaprojektuje i wybuduje parking przy ul. Lubomirskich, który będzie służył zarówno podróżnym PKP, jak i na tzw. wąskotorówce – podsumował burmistrz Kisiel.


Województwo Podkarpackie wraz z szesnastoma jednostkami samorządowymi wśród których znajduje się Miasto Przeworsk, wspólnie realizują zadanie inwestycyjnej pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolejki Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”. Realizacja projektu zakłada powstanie podmiejskiej kolei osobowej obsługującej pasażerów w centralnej części województwa, budowę nowej linii kolejowej do portu lotniczego Rzeszów- Jasionka oraz budowę infrastruktury około przystankowej tj. nowych przystanków kolejowych, parkingów itp.

Zgodnie z zawartą w dniu 24 września 2019 r. umową pomiędzy Gminą Miejską Przeworsk a Województwem Podkarpackim, końcowym przystankiem powstającej kolejki aglomeracyjnej po stronie wschodniej województwa będzie stacja PKP w Przeworsku.

W ramach realizacji projektu na terenie naszego miasta powstanie w rejonie dworca PKP parking na 30 miejsc postojowych wyposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną, chodniki i oświetlenie. Miejscem wyznaczonym do lokalizacji projektowanego parkingu będzie teren przyległy do dworca wąskotorowej kolejki dojazdowej Przeworsk – Dynów.

Realizacja projektu jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 208 008 985,76 zł. Wydatki kwalifikowalne – 244 716 453 ,84 zł. Całkowity koszt projektu wynosi 481 844 323,48 zł.

Koszt realizacji projektu na terenie Miasta Przeworska opiewał na kwotę 331 782, 81 zł w tym dofinansowanie ze środków POIiŚ w kwocie 192 587,35 zł.

Realizacja zadania na terenie naszego miasta rozpocznie się od opracowania w 2020 roku dokumentacji projektowej. Planowane wykonanie robót budowlanych i zakończenie projektu to rok 2021.

W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia o nieprawidłowościach w realizowanym projekcie w celu ich zgłoszenia należy wysłać wiadomość na adres e-mail: info@przeworsk.um.gov.pl lub złożyć pisemnie do Burmistrza Miasta Przeworska.