piątek, 18 czerwca 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


LISTY MIESZKAŃCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PDF Drukuj Email
LISTY MIESZKAŃCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE .

Burmistrz Miasta Przeworska informuje, iż rozpoczął się kolejny etap realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W najbliższym czasie mieszkańcy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną powiadomieni o terminie podpisania umowy, dokumentach niezbędnych do podpisania umowy oraz wysokości i terminie wpłaty wkładu własnego. Warunkiem podpisania umowy jest brak zaległych (przeterminowanych) zobowiązań finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Miejskiej Przeworsk. Mieszkańcy, którzy znajdują się obecnie na liście rezerwowej, w dalszym ciągu mają szansę uczestnictwa w projekcie w przypadku odstąpienia od udziału w projekcie osób z listy podstawowej.


 

 

 

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt