WERYFIKACJA TECHNICZNA BUDYNKÓW Drukuj
WERYFIKACJA TECHNICZNA BUDYNKÓW.

W związku z podjętymi działaniami związanymi ze złożeniem wniosku o dofinansowanie pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W MIEŚCIE PRZEWORSKU”, polegającego na budowie i montażu instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę, zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Przeworska, Burmistrz Miasta Przeworska informuje, że w sierpniu i wrześniu 2016 zostanie przeprowadzona weryfikacja techniczna budynków pod kątem spełnienia wymogów montażu instalacji.

Weryfikację przeprowadzi Pan Wojciech Sołek, posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane przez Wojewodę Przemyskiego, Nr UAN/III/7342/57/97 z dnia 30.12.1997 r.

Pan Wojciech Sołek nawiąże z Państwem kontakt telefoniczny, celem umówienia konkretnego terminu i godziny spotkania. Będzie się legitymować wydanym przez Burmistrza Miasta Przeworska upoważnieniem do ww. czynności. Na podstawie analizy informacji zawartych w złożonych przez Państwa ankietach udziału w projekcie, oraz weryfikacji technicznej w miejscu planowanej inwestycji, dobrane zostaną odpowiednie urządzenia oraz ich moc. Prosimy o dostosowanie się do zaproponowanych terminów i obecność w domu, celem udostępnienia posesji i udzielenia niezbędnych informacji oraz podpisanie protokołu weryfikacji. Informacje zawarte w protokole są ostateczne i zdecydują o możliwości uczestnictwa w projekcie, zgodnie z regulaminem naboru wniosków od mieszkańców, rozdział VI, pkt 4.

Wszystkie pozostałe niezbędne informacje zostały umieszczone w „Regulaminie naboru wniosków od mieszkańców…”, gdzie są szczegółowo opisane czynności związane z udziałem mieszkańców miasta Przeworska w projekcie. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: www.przeworsk.um.gov.pl, gdzie na bieżąco umieszczane będą aktualne informacje dotyczące projektu.