Zarządzenie nr 69/2023 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Przeworska na lata 2023-2030