Zarządzenie nr 6/2022 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 5 stycznia 2022 roku

Zarządzenie nr 159/2021 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie udzielania dotacji na realizację w roku 2022 zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pobierz .pdf