Zarządzenie nr 4/2023 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 3 stycznia 2023 roku w sprawie udzielania dotacji na realizację w roku 2023 zadań publicznych z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu.