Zarządzenie nr 3/2023 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 3 stycznia 2023 roku w sprawie udzielania dotacji na realizację w roku 2023 zadań publicznych z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.