Zarządzenie nr 206/2022 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2023 zadań pożytku publicznego w zakresie Ochrona i Promocja Zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.