Zarządzenie nr 180/2022 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 27 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Przeworska konsultacji dotyczących projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”.