Zarządzenie Nr 157/2022 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 12 września 2022 r.

Zarządzenie nr 157/2022 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 12 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2022 zadań pożytku publicznego w zakresie Kultury fizycznej i sportu. Przejdź na stronę BIP.