Zarządzenie nr 145/2021 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2022 zadań pożytku publicznego, w zakresie: ochrony i promocji zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.