Zarządzenie nr 141/2022 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 19 sierpnia 2022 roku

Zarządzenie nr 141/2022 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielania dotacji na realizację w roku 2022 zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pobierz.pdf