Zarządzenie Nr 120/2022 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2022 zadań pożytku publicznego w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania