Zarządzenie Nr 119/2022 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 18.07.2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2022 zadań pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych