Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego mającego na celu zapewnienie dodatkowej pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach Modułu II programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” finansowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z pominięciem otwartego konkursu ofert.