Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany położonych przy ulicy Wojska Polskiego w Przeworsku.