Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany – działki położone przy ulicy Wojska Polskiego