Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych przy ul. Szpitalnej, Ignacego Solarza oraz placu Adama Mickiewicza