Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz zamiany – ul. Gorliczyńska, ul. Klonowa, ul. Piłsudskiego