Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przeworsk przeznaczonych do sprzedaży – Przeworsk